hřbitov (JKI-K)

hřbitov Ohrazené místo pod širým nebem („svaté pole“), kde se pochovávají zemřelí (pohřeb). Pův. se pohřbívalo v podzemních chodbách (katakombách), později kolem chrámů a v podzemních chrámových sklepeních (kryptách). V nové době se h. překládaly za vesnice a města; bývá při nich kostel, kaple nebo kříž.

Pavel Spunar