kneset (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kneset (hebr. shromáždění) Výraz užívaný v tradičním judaismu pro Velké shromáždění (Kneset ha-gadola), předcházející ustavení sanhedrinu, a pro synagogu (bejt ha-kneset). V souč. Izraeli výraz K. označuje izr. parlament.

Dalibor Papoušek