kobereček modlitební (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

kobereček modlitební (arab. sadždžáda, odvozeno od sadžda nebo sudžúd – prostrace, dotýkání se země čelem jakožto výraz odevzdanosti do vůle boží) K.m. se užívá proto, aby místo při modlitbě bylo rituálně čisté. Přímý kontakt modlícího se muslima se zemí je přípustný pouze na poušti, kde se nepředpokládá žádný z druhů znečistění uvedených v směrech právní vědy. K.m. se vyrábí z ovčí (velbloudí) vlny, v krajním případě může posloužit i část oděvu nebo dokonce noviny. V prvních letech islámu se užívalo zvířecích koží nebo palmových listů. K.m. často dekoruje stěny a podlahy v bytech muslimů.

Miloš Mendel