konsekrace (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

konsekrace ( z lat. consecratio – posvěcení) 1. Liturg. úkon, jímž se zaslibuje nebo určuje k službě Bohu osoba (biskup, opat) nebo věc (kostel, oltář, kultovní předměty). 2. V římkat. liturgii nejdůležitější část mše svaté – proměňování, při němž kněz světí (konsekruje) chléb a víno a proměňuje je v tělo a krev Krista (transsubstanciace).

Helena Pavlincová