koránská škola (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

koránská škola (arab. kuttáb) Zákl. článek vzdělávacího systému v chalífátu. Model k.š. byl převzat od Muhammadovy obce věřících, kdy první stoupenci islámu naslouchali Muhammadovým názorům zvěstovaným mu Bohem a memorovali je. Po vzniku chalífátu se hl. obsahem výuky v k.š. stalo správné čtení a memorování koránu (arabština). Učitelem v k.š. byl álim, neměl však právo učit interpretaci textu. Žáci zapisovali verše (ája), které se učili nazpaměť. V klasickém islámu bylo zajištění organizační a obsahové úrovně k.š. v kompetenci soudce. Instituce k.š. přežívá dodnes, zejm. na venkově, kde rodiče posílají děti do k.š. alespoň na dva roky, než je pošlou do světské školy.

Miloš Mendel