ladino (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ladino (též judeo-espaňol) Žid. španělština, mluvený i psaný jazyk Sefardů. Základ tvoří ustrnulá podoba španělštiny, která již na konci 15. stol. zastarávala oproti obvyklému standardnímu jazyku. K tomuto základu podobně jako u jidiš přistoupily výrazy z hebrejštiny a z jazyků těch zemí, do nichž Sefardové migrovali. Mezi špan. Židy se udržela v důsledku dobrovolné i vynucené izolace v ghettech (juderias). Po vyhnání Židů z Iberského poloostrova na konci 15. stol. se rozšířila do celé řady oblastí, zejména na Balkán, do Turecka, sev. Afriky, Palestiny, ale i do Holandska, Anglie, Sev. a Již. Ameriky. Jako spisovný jazyk psaný hebr. písmeny si udržovala určité bohatství výrazů, které však postupně ztratila jako hovorový jazyk. V jiném jazykovém prostředí ustrnula a již se dále nerozvíjela.

Bedřich Nosek