magen David (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Magen David

magen David (hebr. štít Davidův; často nesprávně překládáno jako Davidova hvězda) Jeden ze symbolů judaismu; hexagram (šesticípá hvězda) tvořená dvěma přes sebe položenými rovnostrannými trojúhelníky. V bibl. době to byl pouhý dekorativní motiv bez specifického vztahu k židovství. Od středověku nazýván pečeť Šalomounova nebo štít Davidův. Teprve 1527 byl m.D. poprvé použit jako symbol pražské žid. obce. Odtud se rozšířil jako symbol žid. identity a v sionismu byl použit jako symbol národního žid. hnutí. Rozhodnutím Knesetu se stal součástí izraelské nár. vlajky.

Viz též: symboly křesťanské (JKI-K)

Bedřich Nosek