mahr (JKI-I)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

mahr Částka, kterou ženich, resp. jeho rodina dává nevěstě. Výše m. je předmětem dohody a kontraktu obou rodin a je součástí svatební smlouvy. U předislám. Arabů šlo o koupi nevěsty za určitou naturální protihodnotu. Muhammad a později právní věda vidí v této instituci soc. pojistku. Rodinné právo reguluje výši m., jeho formy a podmínky jeho výplaty. Platí dvě formy m.: urychlený (mu‘adždžal) a opožděný (mu‘achchar). První část se platí před svatbou jako součást nevěstina osobního majetku při vstupu do manželství. Nejde tedy o koupi nevěsty od rodičů. Rodiče ve smlouvě pouze usilují o co nejlepší materiální zajištění dcery. Druhá část se ženě vyplácí pouze v případě, je-li svým mužem zapuzena (rozvod). V současnosti se práv. praxe v jednotlivých islám. zemích liší podle míry sekularizace práv. systému, příp. podle soc. vrstvy.

Miloš Mendel