rozvod (JKI-I)

rozvod (arab. talák) Rozluka manželství, kodifikovaná v šarí‘e. Práv. norma sice říká, že manžel může zapudit svou ženu trojím vyslovením formule: „Zapuzuji tě“ (arab. tallaktuki). Taková praxe však nebyla a není typická. Složitost práv. interpretace r. vyplývá z koránu, který r. hodnotí jako Bohu odporný čin (makrúh). V klasické právní vědě je postavení ženy značně omezeno, avšak i ona má na r. právo, prokáže-li před soudcem, že s ní nebo s jejími dětmi je zle zacházeno, bezdůvodnou dlouhodobou nepřítomnost manžela nebo jeho impotenci. Muhammad povoloval ženě r. i v případě ztráty citového vztahu. Ženě zpravidla náleží část hmotného majetku (mahr). Není pochyb, že v minulosti často docházelo k nespravedlnostem nebo svévolným výkladům šarí‘y, do nichž se promítaly starší kulturní vlivy: kmenové zvykové právo předislám. Arabů (ádát), mongolské právo jasa apod. R. byl a zůstává nosným tématem diskusí mezi reformisty (reformismus) a konzervativním duchovenstvem. Dnes je práv. praxe při r. závislá na charakteru režimu a jeho vztahu k legislativě. V sekulárnějších režimech (Egypt, Sýrie, Indonésie) se práv. norma značně přiblížila evrop. podmínkám. V zemích, kde je šarí‘a integrální součástí jurisdikce (Saúdská Arábie, Írán, Pákistán, částečně Malajsie, Súdán apod.), je rodinné právo závislé na lokálních interpretacích fakíhů.

Viz též: rozvod (JKI-J), rozvod (JKI-K)

Miloš Mendel