ministrant (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

ministrant (z lat. ministro – posluhuji) V římkat. církvi laik (často chlapec nebo i dívka), který přisluhuje knězi během bohoslužby.

Pavel Spunar