laik (JKI-K)

laik (z řec. láos – lid) Člen kř. církve, který nepatří ke kléru (hierarchie). Rozdíl mezi l. a klérem je nejhlubší v římskokatolické církvi a pravoslavné církvi, méně výrazný v anglikánské církvi a v protestantismu vůbec. Některé kř. společnosti, jako např. kvakeři, jakékoli dělení na l. a klérus odmítají.

Viz též: laik (JKI-J)

Dalibor Papoušek