scientologie (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

scientologie (též Scientologická církev, Church of Scientology) Skupina či sekta na pomezí náboženskosti. Vznikla 1954 na základě tzv. dianetických výzkumů (nepodložených praktik z oblasti ochrany duševního zdraví) z iniciativy Lafayette Rona Hubbarda (1911-1986; zákl. scientologické dílo Dianetics: The Modern Science of Mental Health, 1950). Cílem s. je postupné zdokonalování sebeuvědomění člověka a rozvíjení inteligence vedoucí k uvědomění Boha. Často bývá kritizována za využívání prostředků nebezpečných duševnímu i fyzickému zdraví. S. rozvinula vlastní kult i náb. obřady. Svět. centrum scientologické církve, autoritářsky ovládající přibližně dva miliony členů, je ve Velké Británii (Saint Hill v Sussexu). V ČR působí Dianetické centrum v Praze.

Břetislav Horyna