templ (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

templ (z něm. Tempel – chrám) Výraz používaný v prostředí reformního judaismu pro synagogu.

Dalibor Papoušek