utrechtská církev (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

utrechtská církev Círk. organizace se sídlem v Utrechtu, která se zformovala v období boje jansenismu proti jezuitům a papežství. 1702 se utrechtský arcibiskup Kodde přiklonil k jansenismu a byl papežem Inocencem XI. sesazen, místní duchovensto a věřící arcibiskupa podpořili. U.c. se ustavila 1724, později jansenismus odsoudila, ale protijansenistické papežské buly odmítala. Udržela si samostatnost, třebaže se považovala za katolickou a uznávala primát papeže, a zachovala si i apoštolskou sukcesi. Po vyhlášení dogmatu o papežské neomylnosti se 1871 sloučila se starokatolíky a 1873 utrechtský arcibiskup konsekroval (konsekrace) prvého biskupa starokatolické církve Josefa Huberta Reinkense, profesora teologie na vratislavské univerzitě. 1889 byla vydána tzv. Utrechtská deklarace, která se stala základnou pro vznik Utrechtské (Starokatolické) unie; biskupy světí utrechtský jansenistický arcibiskup nebo biskupové od něho konsekrovaní.

Helena Pavlincová