arcibiskup (JKI-K)

arcibiskup (z řec. arché – prvenství, episkopos – dozorce) V římkat. církvi titul hodnostáře, který je nejen biskupem své diecéze (arcidiecéze), ale v jistém smyslu nadřízeným biskupů jiných diecézí, které společně tvoří círk. provincii. Úřad a. má zřejmě počátek v době apoštolské, jména a. známe však až od 4. stol. Odznakem a. je pallium, páska z bílé vlny zavěšená kolem hrdla a protkaná šesti černými křížky. A. pražskému jsou podřízena biskupství českobudějovické, královéhradecké, litoměřické a plzeňské (historicky i litomyšlské), a. olomouckému biskupství brněnské a ostravsko-opavské. Prvním čes. a. byl Arnošt z Pardubic (1344).

Viz též: metropolita, provincie církevní v ČR, archijerej

Pavel Spunar