vidjádhara (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

vidjádhara [vidyādhara], vidjádharí [vidyādharī („nositel/ka vědění“) – kategorie nižších božstev, obývajících oblasti mezi pozemským světem a nižším nebem, kde vládne Indra, jemuž jsou podřízena. Jejich „vědění“ je magického nebo i vyššího rázu a tyto bytosti je často v mýtech a legendách užívají ve styku s lidmi, jimž jsou obvykle příznivě nakloněny. Ikonografie používá tohoto názvu pro půvabné postavy v letu (avšak bezkřídlé), které provázejí významné duchovní osobnosti na ikonách hinduismu, buddhismu i džinismu. Symbolizují zde vyšší duchovní vědění často tím, že drží v jedné ruce meč, který značí ostrý vhled do skutečnosti, neboť rozetne závoj nevědomosti. Často nesou též věnce, které symbolizují vítězství nad zlem, věděním umožněné.

Karel Werner