vivéka (Hind)

Verze z 11. 12. 2021, 12:43, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

vivéka [viveka] – rozlišování (mezi tím, co je podstatné a nepodstatné, skutečné a iluzorní, pravdivé a falešné). Je to důležitá vlastnost intuitivní povahy, kterou je nutno vyvinout systematicky na cestě poznání (džňánamárga) za realizací konečného cíle. Odtud vivékin: adept, který tuto vlastnost v sobě vyvinul, pokročilý džňánajógin.

Karel Werner