áčárja (Hind)

áčárja [ācārya] – (1) učitel, poradce, instruktor; (2) duchovní představený nebo vůdčí osobnost uvnitř náboženských hnutí. Tento titul se vyskytuje jak v hinduismu, tak v buddhismu a v některých tradicích je používán jako označení pro jejich duchovní hlavu.

Karel Werner