Aši (JKI-J)

Aši (z. 427) Jeden z význ. amoraitů. Označován čestným titulem rabana, údajně 52 let vedl talmudickou školu v Súře a během shromáždění učenců konaných v této škole dvakrát do roka probral většinu traktátů pozdějšího babylónského Talmudu. Proto mu již gaoni připisovali redakci Talmudu a tento názor se udržel po celý středověk. Podle nejnovějších výzkumů lze jen konstatovat, že jeho jménem a jménem dalšího amoraity Raviny tradice pouze označuje období, které bylo pro redakci rozhodující.

Bedřich Nosek