gaon (JKI-J)

gaon (hebr. ga’on, pl. ge’onim) Představený talmudické akademie v Babylónii, zejm. v Suře a Pumbeditě. Titul g. pravděpodobně vznikl zkrácením výrazu Roš ješivat ge’on Ja’akov. Rabínští autoři však vykládali tento titul i na základě gematrie, kdy numerická hodnota slova g. činí 60: jde o narážku na 60 traktátů Talmudu, jejichž zvládnutí se u představených talmudických akademií vyžadovalo. Babylónští g. byli v době 6.-11. stol. všeobecně uznávanými intelektuálními autoritami, a proto je tento časový úsek v odborné literatuře označován jako gaonské období. V 10. a 11. stol. užívali tento titul i představení talmudických akademií v Palestině, ve 12. a 13. stol. také představení talmudických akademií v Bagdádu, Damašku a Egyptě. Postupně se však stal pouhým čestným titulem vynikajících znalců Tóry. V moderní hebrejštině se používá ve významu genius.

Bedřich Nosek