Abú Midján, Šu‘ajb Ibn al-Husajn al-Ansárí (JKI-I)

Abú Midján, Šu‘ajb Ibn al-Husajn al-Ansárí (1126-1198) Severoafr. súfijský světec, původem ze Sevilly (arab. Išbílijá). Při cestách za vzděláním se na arab. Východě (al-Mašrik) setkal s řadou mystických veličin. Jeho učitelem během pobytu v Mekce byl prý i Abd al-Kádir al-Džílání. Popularitu si získal svou „zázračnou“ schopností vyložit skryt (ghajba) ve světě i člověku samém. V básnickém stylu rodné Andalusie psal mystickou a eschatologickou poezii. S rozvojem mystiky a lidového islámu v 19. stol. zesílila v Alžírsku tradice obracet se symbolicky k A. o pomoc. Stal se nár. světcem a patronem alž. muslimů.

Miloš Mendel