Abú Tálib (JKI-I)

Abú Tálib Strýc proroka Muhammada a otec čtvrtého chalífy Alího. A.T. byl hlavou rodu Banú Hášim v době, kdy Prorok zahájil své zvěstovatelské poslání. Za jeho působení měl Muhammad zajištěnu povinnou ochranu rodu před Kurajšovci. Ta nabyla na významu po smrti Prorokova děda Abd al-Muttaliba. Když 619 A.T. zemřel, náčelníkem rodu se stal Abú Lahab (džáhilíja), který ochranu zrušil; tato událost přiměla Proroka uvažovat o odchodu z nepřátelské Mekky (hidžra).

Miloš Mendel