Acta Apostolicae Sedis (JKI-K)

Acta Apostolicae Sedis (AAS) Úřední list Apoštolského stolce, ve kterém se od 1909 zveřejňují papežská akta, dokumenty posvátných kongregací a výnosy círk. soudů. Zprvu byla círk. nařízení vyhlašována rozesílanými opisy ze sbírek dekretálů (papežských práv. předpisů), vývěskou v Římě apod. 1865-1908 uveřejňoval círk. předpisy neúřední list Acta Sanctae Sedis (ASS), který vycházel 1x měsíčně v Římě.

Helena Pavlincová