Apoštolský stolec (JKI-K)

Apoštolský stolec (též Svatý stolec) Oficiální název Vatikánu jako státního subjektu. Podle Kodexu kanonického práva (Codex iuris canonici, 1983) zahrnuje nejen papeže, ale též státní sekretariát, kongregace, papežské rady, papežské komise a ostatní složky řím. kurie; v druhém, užším významu označuje pouze papeže (papežský úřad).

Helena Pavlincová