Alfasi, Jicchak ben Ja’akov (JKI-J)

Alfasi, Jicchak ben Ja’akov (akronym RJF – rabi Jicchak al-Fasi, 1013-1103) Talmudista, následovník babylónských gaónů, žák Chana’ela ben Chuši’ela a Nisima ben Ja’akova v Kairuánu (dnešní Tunisko). Až do 1088 žil v marockém Fezu (proto nazýván al-Fasi), kvůli pronásledování odešel do Španělska, kde od 1089 vedl talmudickou školu v Luceně. Proslavil se spisem Sefer ha-Halachot (též Halachot rabatai), jímž se pokusil o vytvoření úplného halachického kompendia. Zahrnul do něho pouze ty oddíly Talmudu, které jsou důležité pro náb. praxi (tzn. traktát Berachot z oddílu Zera’im, oddíly Mo’ed, Našim, Nezikin). A., na rozdíl od jiných kodifikátorů, začlenil do svého spisu i agadické pasáže obsahující etická a mravní naučení.

Bedřich Nosek