Ananga (Hind)

Ananga [anaṅga] – „bez údů“ čili „beztělý“, epiteton Kámy, boha erotické touhy, někdy užívané jako jeho jméno. Podle puránové pověsti mu tělo spálil Šiva bleskem ze svého třetího oka, když jej Káma vyrušil při výkonu tuhé askeze s úmyslem probudit v něm vášeň pro jeho budoucí manželku Párvatí.

Karel Werner