Anděl Páně (JKI-K)

Anděl Páně (lat. Angelus Domini) Kat. modlitba začínající těmito slovy. Modlí se třikrát denně (ráno, v poledne, večer) při zvonění. Je zasvěcena Panně Marii jako Matce boží; skládá se ze tří Zdrávas Maria (Ave Maria), jimž předcházejí verše předpovídající tři hl. prvky vtělení Páně (L 1,2 6-38; J 1, 14).

Pavel Spunar