Aristobúlos (JKI-J)

Aristobúlos (1. pol. 2. stol. př.n.l.) Žid. helénistický filosof působící v Alexandrii. Při interpretaci Tóry použil stoickou metodu alegorického výkladu. Snahou dokázat, že Tóra je pův. zdroj moudrosti a řec. filosofie je z ní pouze odvozena, představuje nejvýzn. předchůdce Filóna Alexandrijského. Jeho dílo, pojaté jako dialog autora s králem Ptolemaiem (patrně Ptolemaiem VI. Filométorem, 180-145 př.n.l.), se zachovalo pouze ve zlomcích u Klementa Alexandrijského a Eusebia z Kaisareje.

Dalibor Papoušek