Asara be-tevet (JKI-J)

Asara be-tevet (hebr. desátý tevet) Desátý den měsíce tevetu, kdy podle Za 8, 19 začalo obléhání Jeruzaléma babylónským vojskem. Během tohoto dne se drží jeden z deseti veřejných půstů. Jeruzalémský rabinát vyhlásil tento den dnem všeobecného smutku (kadiš) a vzpomínky na oběti holocaustu.

Bedřich Nosek