tevet (JKI-J)

tevet Čtvrtý měsíc žid. kalendáře (prosinec-leden). Je zmíněn již v bibl. knize Ester (2, 16). Protože tento měsíc spadá v Izraeli do období dešťů, byl označován jako „mokrý měsíc“. Jeho znamením zvěrokruhu je Kozoroh. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má vždy 29 dnů. Význ. dny: kromě posledních dvou nebo tří dnů svátku Chanuka, které připadají na 1.-2. nebo 1.-3. tevet a 28. tevet, který je připomínkou vyhnání saduceů ze sanhedrinu, jsou všechny ostatní význ. dny tohoto měsíce vyhlášeny jako veřejné půsty.

Viz též: kalendář, kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek