ibn Gabirol, Šlomo ben Jehuda (JKI-J)

(přesměrováno z Avicebron (JKI-J))

ibn Gabirol, Šlomo ben Jehuda (asi 1020-1058 či 1070) Žid. básník a filosof z muslim. Španělska. Spolu s Jehudou Halevim patří k vrcholům středověké hebr. poezie. Jeho hl. fil. dílo bylo původně sepsáno arabsky, zachovalo se však jen v lat. překladu pod názvem Fons vitae (Pramen života) a zčásti v překladu do hebrejštiny. V žid. tradici však upadlo do zapomenutí. Kř. Evropa znala G. pod růz. jmény – Avencebrol, Avicebron, Avicebrol aj. Teprve v nové době bylo zjištěno (S. Munk), že se jedná o G. Jeho filosofie vyrůstá z novoplatonismu a zabývá se vztahem lásky a formy, boží vůlí aj. Měla vliv na františkánskou linii scholastiky, žid. a kř. aristotelikové ji naproti tomu odmítali.

Vladimír Sadek