Halevi, Jehuda ben Šmu’el (JKI-J)

Halevi, Jehuda ben Šmu’el (asi 1085-asi 1141) Žid. básník, filosof a lékař. Narodil se v Toledu, působil převážně v muslim. Španělsku. Podnikl cestu do Jeruzaléma, kde se jeho stopy ztrácejí. Je autor fil. díla Kusari (Chazar), jehož arab. originál byl přeložen do hebrejštiny. Dílo čerpá z hist. faktu obrácení vládce Chazarů na judaismus a s tím související polemikou mezi představiteli růz. náboženství, z níž vítězně vyšel žid. učenec. Názory filosofů H. neuznává, pokud se vztahují k metafyzickým otázkám. Judaismus podle H. stojí naproti tomu na jistotě božího zjevení a proroctví, které se udály ve Svaté zemi, jež je pro ně nejvhodnější.

Vladimír Sadek