Báruk (JKI-J)

Báruk (hebr. požehnaný) Žák a písař proroka Jeremjáše (Jr 36, 4). B. je považován za autora stejnojmenné knihy počítané k apokryfům či deuterokanonickým spisům. Kniha je situována do Babylónie v době exilu, odkud B. posílá svůj spis Židům, kteří zůstali v Judsku. Prokazatelné ohlasy mladších bibl. i apokryfních textů datují spis až do 2. nebo 1. stol. př.n.l.

Dalibor Papoušek