Baeck, Leo (JKI-J)

Baeck, Leo (1873-1956) Něm. rabín, kazatel, náb. myslitel, historik náboženství, představitel reformního judaismu. Po studiích ve Vratislavi a Berlíně působil jako rabín v různých něm. městech, od 1912 přednášel v Berlíně. Po nástupu nacistů deportován 1943 do terezínského ghetta. Od 1945 žil v Londýně, stal se prezidentem Rady něm. Židů (Council of Jews from Germany) a předsedou Světového sdružení progresivního judaismu (World Union for Progressive Judaism). Ve svém hl. díle Das Wesen des Judentums (Podstata židovství, 1905) se B. přikláněl podle Hermanna Cohena k pojetí judaismu jako etického monoteismu. Měl pozitivní, i když kritický vztah k sionismu.

Bedřich Nosek