Bahir (JKI-J)

Bahir, též Sefer ha-Bahir, hebr. Záře (Kniha Záře; Jb 37, 21) Text žid. kabaly, psaný ve formě výkladů k některým bibl. veršům. Většina nevelké knihy je psána hebrejsky, menší části aramejsky. B. vyrůstá ze staré žid. gnóze, která ovšem není identická s kř. gnózí. Její prameny pocházejí z Orientu, avšak byla sestavena v již. Francii v průběhu 12. stol. Před rozšířením knihy Zohar byla kniha B. nejdůležitějším kabalistickým textem.

Vladimír Sadek