Bauer, Bruno (JKI-K)

Bauer, Bruno (1809-1882) Něm. teolog a filosof, přešel od levicového mladohegelianismu k radikální kritice náboženství (liberální teologie). Pod vlivem dobových Ježíšových životopisců (zejm. E. Renana) považoval historického Ježíše a Pavlovu misi za círk. mystifikaci. Pro svou kritickou pozici byl uznáván marxisty. Hl. díla: Kritik der evangelischen Geschichte des Johannes, 1840; Kritik der evangelischen Geschichte der Synoptiker, 1840; Die Judenfrage, 1843; Christus und die Cäsaren, 1877. Čes.: Židovská otázka (aj. úryvky z B. prací), in J. Pešek, Výbor z fil. spisů mladohegelovců, 1989.

Helena Pavlincová