Bohorodice (JKI-K)

Bohorodice (řec. Theotokos, lat. Mater Dei – Matka Boží; též Bohorodička) V pravoslaví čestný titul pro Ježíšovu Matku Pannu Marii. Termín byl napadán Nestoriem, který spojení božství a lidství v Ježíšovi řešil ve prospěch jeho lidské přirozenosti, protože Maria prý porodila jen člověka Ježíše. Na 3. ekum. koncilu 431 bylo Nestoriovo učení odsouzeno a vyhlášeno dogma, jež potvrdilo postavení Panny Marie jako B. Podle něho je Mariino mateřství bohomateřstvím, protože Kristus vtělením nepřestal být skutečným a pravým Bohem a zároveň se stal člověkem (nestorianismus, nestoriánská církev).

Helena Pavlincová
Pavel Boček