Bonhoeffer, Dietrich (JKI-K)

Bonhoeffer, Dietrich (1906-1945) Něm. protest. teolog, stoupenec Barthovy dialektické teologie, popravený za aktivní odpor proti Hitlerovi. Zanechal jen fragmentární dílo (mj. Ethik, 1948, Widerstand und Ergebung, 1951), jímž prolíná přesvědčení, že náb. a metafyzická stránka kř. víry nepatří k její podstatě. Na tom založil svůj program nenáb., světské interpretace evangelia, určené modernímu, „dospělému“, nenáb. člověku. Čes.: Následování, 1962; Na cestě k svobodě, 1991; Etika, 2007.

Helena Pavlincová