Chajim Vital (JKI-J)

Chajim Vital (1542-1620) Žid. mystik, žák kabalisty Jicchaka Lurii v Safedu. Jelikož Luria své učení šířil jen ústně, Ch.V. jej literárně zachytil a zpracoval v díle Ec chajim (Strom života), které se stalo směrodatným pro další interpretaci a chápání luriánské kabaly. Ch.V. vystupuje také v Luriově legendárním životopise jako jeho nejoddanější žák.

Vladimír Sadek