Luria, Jicchak ben Šlomo (JKI-J)

Luria, Jicchak ben Šlomo (akronym ARI ha-Kadoš – Svatý Aškenazi rabi Jicchak, též Svatý Lev, 1534-1572) Kabalista, zakl. tzv. luriánské kabaly. Po otci původem z Polska nebo Německa (odtud přídomek Aškenazi). Od dětství pobýval v Káhiře, kde se začal zabývat kabalou. 1569/1570 odešel do galilejského Safedu, kde se věnoval kabalistickým studiím pod vedením Mošeho Cordovera. Později sám kolem sebe soustředil skupinu žáků, mezi nimiž vynikl Chajim Vital, který později písemně zachytil L. učení. L. nově interpretoval staré učení o sefírách, které spojil s tezí o stažení Boha (cimcum) z nižších sefír a učením o Prvotním člověku (Adam kadmon). Rozvinul doktrínu o rozptýlení a uvěznění božího světla v materiálním světě v důsledku kosmické katastrofy, kterou nazval švirat kelim (rozbití nádob). V postupné nápravě porušeného světa (tikun), na které se může podílet každý člověk, hraje důležitou roli i představa o stěhování duší (gilgul). V procesu spásy L. přiřkl roli návratu do Erec Jisra’el jako zákl. podmínky restituce narušené rovnováhy světa. L mesianisticky zaměřená kabala ovlivnila později sabatiánské hnutí (Šabtaj Cvi) a východoevrop. chasidismus.

Bedřich Nosek