Curyšský souhlas (JKI-K)

Curyšský souhlas (Consensus Tigurinus) Dohoda uzavřená 1549 v Curychu mezi J. Kalvínem a Jindřichem Bullingerem, v níž kalvinisté a zwingliáni (U. Zwingli) rezignovali na svá pův. radikální stanoviska a názorově se přiblížili. C.s. zabezpečil jednotu evang. kantonů ve Švýcarsku a po Kalvínově smrti (27. 5. 1564) usnadnil splynutí obou proudů švýc. reformace. Na jeho základě vznikla tzv. reformovaná církev, dříve zvaná helvetská (Druhé helvetské vyznání).

Helena Pavlincová