Durgápúdžá (Hind)

Durgápúdžá [durgāpūjā] (též Mahánavamí; srovn. Dašahará) – náboženský svátek na počest vítězství bohyně Durgy nad buvolím démonem Mahišásurou. Koná se po devět dní počínaje prvním dnem jasné poloviny lunárního měsíce ášvinu (září/říjen) v různých částech Indie, avšak s obzvláštním zanícením v Bengálsku. Kulminuje po západu slunce posledního dne slavnostními průvody, v nichž jsou neseny hliněné malované sochy bohyně, které byly pro tento festival zvlášť zhotoveny a do nichž se Durgá po příslušném evokačním rituálu na dobu svátku vtělila (srovn. arčávatára). Průvody směřují k řece nebo na břeh moře, kde jsou sochy bohyně vhozeny do vody, v níž se beze stopy rozpustí, a bohyně se vrátí do neviditelné dimenze.

Karel Werner