Ecce homo (JKI-K)

Ecce homo (Hle, člověk) Latinský překlad výroku řím. prefekta PilátaJežíšovi před jeho popravou (J 19, 5). Pilát tak chtěl Ježíše ponížit a současně se mu tím snažil zachránit život. Evangelista však zároveň naznačuje duch. rovinu děje, na níž se tu pro čtenáře potvrzuje, že Ježíš je pravý člověk podle božího obrazu.

Pavel Pokorný