Einhorn, David (JKI-J)

Einhorn, David (1809-1879) Představitel amer. reformního judaismu. Od 1855 působil v Baltimore, později v New Yorku. V duchu reformy bohoslužby prosazoval názor, aby z modliteb byly odstraněny všechny zmínky o návratu Židů z diaspory a znovuvybudování chrámuJeruzalémě. Takto upravené modlitby se měly recitovat v mateřském jazyce. Jeho modlitební kniha se stala základem Union Prayer Book amer. reformních obcí. Své pojetí judaismu vyjádřil ve spise Prinzip des Mosaismus u. dessen Verhältnis zum Heidentum u. rabbinischen Schrifttum (Princip mosaismu a jeho vztah k pohanství a rabínskému písemnictví, 1854).

Bedřich Nosek