diaspora (JKI-J)

diaspora (řec. rozptýlení, rozesetí) Označení dobrovolného rozptýlení Židů na rozdíl od násilného vyhnání nazývaného hebrejsky gola nebo galut (exil, zajetí, vyhnanství; v jidiš galus, golet). Často jsou ale oba výrazy chápány jako synonymní. Použití slova d. ve významu dobrovolného rozptýlení se omezuje na žid. osídlení mimo Izrael během nezávislé existence žid. státu nebo aspoň období, kdy v něm převažuje žid. obyvatelstvo. Zahrnuje období Prvního a Druhého chrámu a dobu po vzniku státu Izrael. Jedinou známou diasporou období Prvního chrámu je žid. kolonie v Elefantině v Egyptě, v období Druhého chrámu to byly žid. osady v antickém Středomoří a v Babylónii. Pro moderní žid. osídlení mimo stát Izrael se vžil hebr. termín tfucot, který je ekvivalentem výrazu d.

Bedřich Nosek