El’azar ben Šim’on (JKI-J)

El’azar ben Šim’on (1. stol.) Vůdce zélótů v protiřím. povstání 66-73. Pocházel z kněžské rodiny, se svými přívrženci obsadil jeruzalémský chrám a obnovil chrámovou bohoslužbu. Krátce před obležením Jeruzaléma Titem v dubnu 70 podlehl v konfliktu s radikálními zélóty vedenými Jochananem z Gischaly. Zbytky jeho stoupenců se přidaly k Jochananovi.

Bedřich Nosek