Emauzy (JKI-K)

Emauzy Původně osada, kam šli podle L 24 dva učedníci Ježíšovi, když se jim po cestě zjevil jejich vzkříšený Pán (christologie). Místo nebylo dosud bezpečně identifikováno (stejnojmenná obec leží dále než „šedesát stadií“ od Jeruzaléma). 2. Klášter slovanských benediktinů založený 1347 Karlem IV. na Novém Městě pražském a osazený zprvu chorvatskými řeholníky; nazýval se E. snad proto, že při jeho posvěcení byla čtena emauzská perikopa.

Pavel Pokorný