perikopa (JKI-K)

perikopa (řec. perikopé – úsek) Krátký oddíl z Písma určený jako liturg. četba na určitou neděli nebo svátek. P. jsou podobného rozsahu jako celky předávané pův. ústní tradicí. P. čtené při některých svátcích byly užívány už v rané církvi. Shoduje se na nich více kř. církví a jsou základem současných řad perikop pro všechny neděle a svátky. Bývají často základem kázání.

Viz též: evangeliář, lekcionář

Pavel Pokorný