Fátiha (JKI-I)

Fátiha (arab. otevírající) První súra koránu. Má sedm veršů (áját): 1. „Ve jménu Boha milosrdného, slitovného; 2. chvála Bohu, pánu lidstva veškerého; 3. milosrdnému, slitovnému; 4. vládci dne soudného; 5. Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme; 6. veď nás stezkou přímou; 7. stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.“ Na rozdíl od jiných súr má F. povahu modlitby či přímého oslovování Alláha. Je součástí modlitby, recituje se též při náb. slavnostech a společ.-polit. událostech. Ve výtvarném provedení koránu bývá F. věnována zvláštní péče; lze ji nazvat islám. Otčenášem.

Miloš Mendel