Federace židovských obcí v ČR (JKI-J)

Federace židovských obcí v ČR (FŽO) Zastřešující organizace čes. Židů navazující na tradice územní samosprávy žid. obcí. V souč. podobě vznikla 1991 jako nástupnická organizace Rady židovských náb. obcí spravující žid. záležitosti v době komunistického režimu. Sdružuje deset žid. obcí (Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Teplice, Liberec, Děčín, Ostrava, Olomouc, Brno) a jejich prostřednictvím další žid. spolky a organizace (Terezínská iniciativa, Česká unie žid. mládeže, sportovní kluby Makabi a Hakoah, Hidden Child ap.). FŽO zastupuje žid. pospolitost v ČR i zahraničí. Je zřizovatelem nakladatelství Sefer (Kniha) a Žid. muzea v Praze. Vydává časopis Roš chodeš (Měsíčník). Sídlem vrchního zemského rabína je Žid. obec Praha, jejíž členové představují asi 80 % všech čes. Židů.

Dalibor Papoušek


Viz též heslo Federace židovských obcí v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)